top of page
IMG_3573_edited.jpg

O firmie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.


Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie (KRS 0000134823).

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 528900,00 zł

Siedziba Zarządu mieści się w Sanoku przy Alejach Wojska Polskiego 74, woj. podkarpackie.


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. w Sanoku posiada wieloletnią tradycję w drogownictwie, powstało bowiem na bazie Rejonu Eksploatacji Dróg założonego w 1952 roku.


Od tego czasu uczestniczyło w inwestycjach drogowych i modernizacjach dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych na terenie Polski południowo - wschodniej.


Wybudowaliśmy wiele kilometrów dróg i obiektów mostowych w Bieszczadach, które służą użytkownikom dróg do dnia dzisiejszego.

O firmie: About
Rondo De Gackola.jpg

Nasze usługi

O firmie: Services
IMG_2266.JPG

Mieszanki-mineralno emulsyjne

Road Constuction

Nawierzchnie Asfaltowe

1738N-1024x768.jpg

Powierzchniowe utrwalenie

IMG_4951.JPG

Chodniki

IMG_2167_edited.jpg

Stacja Kontroli Pojazdów
RSA 007/P

Car Fuel

Sprzedaż paliw

IMG_5823.JPG
IMG_4951.JPG
IMG_5832.JPG
IMG_3577.JPG
IMG_5822.JPG
IMG_3533.JPG
O firmie: Portfolio

Certyfikaty

Zakładowa Kontrola Produkcji

O firmie: Gallery
grafika_2_—_kopia.png
grafika 1.png

Projekty Unijne

O firmie: Image
IMG_2354.JPG

Modernizacja parku maszynowego w latach 2001 -2005

Posiadany w chwili przejęcia od skarbu Państwa majątek był mocno zużyty tak fizycznie jak i technologicznie. Wymusiło to na Spółce konieczność modernizacji posiadanego sprzętu.

Od 2003 roku zintensyfikowano ten proces. Spółka angażuje większość środków finansowych w modernizację posiadanego potencjału produkcyjnego. Uwidoczniło się to m. in. zakupem w listopadzie 2003 koparko-ładowarki KOMATSU WB 97S oraz zakupem w marcu 2004 nowoczesnej wytwórni mas bitumicznych Ammann Global 80, którą zmontowano i uruchomiono już w maju 2004 roku.

W związku z brakiem wystarczających środków własnych dla działalności inwestycyjnych Spółka korzysta z pomocowych środków w procesie odnawiania parku maszynowego przy współudziale środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2001.

Przy współudziale środków pomocowych Spółka zakupiła w 2004 roku walec tandemowy wibracyjny STAVOSTROJ VSH 102 oraz posypywarkę ECOS 60-36 DATN.

W lutym 2005 roku Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu rozściełacza mas bitumicznych. Wniosek Spółki przeszedł pozytywnie kontrolę formalną i przesłany został do dalszej oceny w MGiPS.

O firmie: Text
IMG_2351.JPG

Wprowadzenie innowacyjnego produktu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych
Sp. z o.o

Cele projektu:
Projekt jest odpowiedzią na analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku docelowym jako producenta produktów ekologicznych i innowacyjnych, które posiadają wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest  nabycie środków trwałych oraz zakup robót i materiałów budowlanych.
Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku europejskiego.
Wnioskodawca otrzymał listy intencyjne, w których klienci/inwestorzy potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania nowej receptury mieszanki mineralno-emulsyjnej przeznaczonej do budowy i utrzymania nawierzchni dróg niskich kategorii obciążenia ruchem w trudnych warunkach klimatycznych o wysokich parametrach wytrzymałościowych. W ten sposób wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocnieni swoja pozycję wśród wykonawców inwestycji drogowych oraz zwiększy przychody.

Wartość projektu: 4 769 940,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 878 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 326 800,00 zł

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt: walec do zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych Hamm HD 110iVT, ładowarkę kołową Volvo L110H, równiarkę HBM NOBAS BG 160 TA-5, wibroprasę oraz mobilną wytwórnię do wytwarzania mieszanek mineralno-emulsyjnych wraz ze sprzętem laboratoryjnym do kontroli jakości mieszanki mineralno-emulsyjnej i betonu.
Projekt zrealizowano
A.D. 2017 

O firmie: Text
O firmie: Pro Gallery
Road Roller

Kontakt

Siedziba firmy
Aleje Wojska Polskiego 74
38-500 Sanok

NIP 687-16-59-018

BDO 000040227

Telefon 13 46 30 795

FAX 13 46 32 485

Thanks for submitting!

O firmie: Contact

Informacje

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług transportowych i sprzętowych w 2023 r.

Termin składania ofert do 27.01.2023r. do godziny 15:00

O firmie: List
bottom of page